Welsh Partnership Forum

Developing, supporting and delivering workforce policies at a national, regional and local level.
The inside of the Welsh Assembly building.

The Welsh Partnership Forum is a tripartite group, sponsored by the Welsh Government.

It consists of representatives from:

 • The recognised healthcare trade unions for NHS Wales;
 • Representatives of senior management for NHS Wales; and 
 • Representatives from the Welsh Government.

The main purpose of the Welsh Partnership Forum is the development, support and delivery of workforce policies on a national, regional and local level. The Welsh Partnership Forum provides strategy leadership on partnership working between employers and employee representatives.

It is also involved in all aspects of strategic implementation including:

 • planning
 • education
 • recruitment
 • retention
 • development; and
 • support of NHS Wales staff.

Fforwm Partneriaeth Cymru

Mae Fforwm Partneriaeth Cymru yn grŵp tridarn, a noddir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r meysydd canlynol;

 • Yr undebau llafur gofal iechyd cydnabyddedig ar gyfer GIG Cymru
 • Cynrychiolwyr uwch reolwyr GIG Cymru
 • Cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru.

Prif ddiben Fforwm Partneriaeth Cymru yw datblygu, cefnogi a chyflwyno polisïau’r gweithlu ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae Fforwm Partneriaeth Cymru yn darparu arweinyddiaeth strategol ar waith partneriaeth rhwng cynrychiolwyr cyflogwyr a chyflogeion.

Mae hefyd yn ymwneud â phob agwedd ar weithredu strategol yn cynnwys;

 • cynllunio
 • addysg
 • recriwtio
 • cadw staff
 • datblygu
 • cefnogi staff GIG Cymru.

Members of the Welsh Partnership Forum

  • Judith Paget, Director General for Health and Social Services / NHS Wales Chief Executive
  • Helen Arthur, Director of Workforce and Corporate Business
  • Emma Coles, Deputy Director, Workforce and Organisational Development
  • Amber Coutney, Senior Policy Manager
  • Annie Jones, Head of Sustainable Workforce
  • Chantelle Jenkins, Pay,Contracts and Partnership Policy Manager
  • Sarah Whittam, NHS Staff Health and Wellbeing Policies and Support
  • Charlotte Cosserat, Head of Local Government Sustainability
  • Martin Mansfied, Head of Workforce Best Practice Health and Social Services Group
  • Gillian Knight, Nursing Officer Safety, Reg & Service Dev
  • Richard Tompkins, Director of Workforce & Organisational Development, NHS Wales Employers 
  • Andrew Davies, Policy and Development Manager, NHS Wales Employers
  • Sarah Abraham, Programme Manager, NHS Wales Employers
  • Tripti Megeri, Project Support Officer
  • Andrea Thomas, Head of Future Workforce
  • Karren Williams, Support Services Officer
  • Nikki Hughes, RCN
  •  Paul Summers, UNISON
  • Stefan Senese, UNISON 
  • Dawn Ward, UNISON 
  • Nadia Probert, UNISON 
  • Jan Tomlinson, UNISON
  •  Richard Munn, UNITE 
  •  Kevin Tucker, SoR
  • Adam Morgan, CSP 
  • Paul Gage, GMB
  • Nathan Holman, GMB
  • Peter Hewin, BAOT
  • Vicky Richards, RCM
  • Helen Rogers, RCM
  • Diana Scottbrown, COP
  • Geoffrey Armstrong, FCS
  • Sam Aitkenhead, BOS
  • Steve Austin, BDA
  • Alun.McLean, BDA (dentist)
  • Gareth Howells, HCSA
  • Sam Crane, MiPH
  • Rachel Podolak, BMA
  • Michael Redman, Assistant Director Therapies & Health science/DM Pathology
  • Adrian Thomas, Executive Director Of Therapies & Health Sciences
  • Sue Green, Executive Director of Workforce & Organisational Development
  • Nick Lyons, Medical Director
  • Steve Moore, Chief Executive
  • Alex Howells, Chief Executive
  • Julie Rogers, Deputy CEO & Director of Workforce & Organisational Development, HEIW
  • Angie Oliver, Deputy Director of Workforce & Organisational Development, HEIW
  • Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance
  • Alison Davies, Executive Director of Nursing & Midwifery
  • Julie Rowles, Director of Workforce & Organisational Development, Powys THB
 • Claire Vaughan, Director of Workforce & Organisational Development, WAST