Guidance

Proffil y rôl a argymhellir ar gyfer yr Eiriolwr Meddyg Arbenigedd ac Arbenigol

Mae iechyd a llesiant wrth wraidd Cymru Iachach ac fe'u hadlewyrchir mewn cytundebau eraill rhwng cyflogwyr a Chymdeithas Feddygol Prydain (BMA), gan

28 November 2022

Read Proffil y rôl a argymhellir ar gyfer yr Eiriolwr Meddyg Arbenigedd ac Arbenigol External link icon