Guidance

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cyflogwyr clinigwyr cymwys

Dyluniwyd y ddogfen hon i roi trosolwg i gyflogwyr o rai cwestiynau cyffredin mewn perthynas â chynllun iawndal 2019/20.

15 April 2021

Read Cwestiynau Cyffredin ar gyfer cyflogwyr clinigwyr cymwys External link icon