Webinar

Watch: Why the arts are essential to health and wellbeing

Watch the recording for this #WellbeingforWales webinar, raising awareness and highlighting the impact that arts has on people’s health and wellbeing.
Watch the recording External link icon

General information

Time
7 November 2022 14:30 - 16:00 GMT
Audience
Open to all

This webinar aimed to raise awareness of the impact that the arts and creativity has on health and wellbeing, including patients and NHS staff. It provided an opportunity to learn about the practicalities of embedding creative activities to improve population health and wellbeing and what more we can do in Wales to take this work forward.

A range of speakers discussed how Wales is leading the way in embedding the arts and creativity across the NHS. Sally Lewis spoke about the range of programmes the Arts Council of Wales has developed and their key strategic aims. Dr Clive Grace OBE, of UK Research and Consultancy Services, provided an overview of the recent evaluation report, commissioned by the Welsh NHS Confederation, on the impact that arts and health coordinators in each health board has had on patient and staff outcomes. Finally, Harriet Lowed provide insight into the key initiatives the Baring Foundation are supporting here in Wales and what we can learn from other countries.

Please find the event recording linked at the top of this page. 

Chair:  

Nesta Lloyd-Jones, Assistant Director, Welsh NHS Confederation 

Speakers: 

Sally Lewis, Programme Manager Arts Health and Wellbeing, Arts Council of Wales 

Dr Clive Grace O.B.E, UK Research and Consultancy Services  

Harriet Lowe, Research and Communications Officer, Baring Foundation 

Pam y mae’r celfyddydau yn hanfodol i iechyd a lles

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad Lles Cymru nesaf Conffederasiwn GIG Cymru.

Nod y weminar hon yw codi ymwybyddiaeth o’r effaith y mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn ei gael ar iechyd a lles, yn cynnwys cleifion a staff y GIG. Bydd yn gyfle i ddysgu mwy am elfennau ymarferol sefydlu gweithgareddau creadigol i wella iechyd a lles y boblogaeth a beth arall y gallwch ei wneud yng Nghymru i ddwyn hyn ymlaen.

Bydd amrywiaeth o siaradwyr yn trafod sut mae Cymru’n arwain y ffordd yn sefydlu’r celfyddydau a chreadigrwydd ar draws y GIG. Byddwch yn clywed gan Sally Lewis am yr amrywiaeth o raglenni y mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi eu datblygu a’u nodau strategol allweddol. Bydd Dr Clive Grace OBE, o UK Research and Consultancy Services, yn rhoi trosolwg o’r adroddiad gwerthuso diweddar, a gomisiynwyd gan Gonffederasiwn GIG Cymru, ar yr effaith y mae cydlynwyr y celfyddydau ac iechyd ym mhob bwrdd iechyd wedi ei gael ar ganlyniadau cleifion a staff. Yn olaf, bydd Harriet Lowe yn rhoi mewnwelediad i’r mentrau allweddol y mae Sefydliad Baring yn eu cefnogi yma yng Nghymru a’r hyn y gallwn ei ddysgu gan wledydd eraill.

Os ydych ar Twitter, tagiwch ni gan ddefnyddio @WelshConfed a’r hashnod #LlesCymru.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom a chaiff ei recordio a’i rannu ar sianel YouTube Conffederasiwn GIG Cymru, y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr.

Cadeirydd:

Nesta Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Conffederasiwn GIG Cymru

Siaradwyr:

Sally Lewis, Rheolwr Rhaglen Y Celfyddydau, Iechyd a Lles, Cyngor Celfyddydau Cymru 

Dr Clive Grace O.B.E, UK Research and Consultancy Services  

Harriet Lowe, Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu, Sefydliad Baring