Infographic

Cael dylanwad Conffederasiwn GIG Cymru 2023/24

Mae’r ffeithlun hwn yn dangos rhai o’r ffyrdd y mae Conffederasiwn GIG Cymru wedi cael dylanwad yn 2023/24 ar ran ein haelodau.

16 May 2024

Mae Conffederasiwn GIG Cymru yn parhau i gefnogi ein haelodau i ymateb i’r heriau sy’n wynebu’r system iechyd a gofal, ac i eirioli ar eu rhan dros y newidiadau sydd eu hangen arnynt.

Mae’r ffeithlun hwn yn tynnu sylw at rai o’n meysydd dylanwad allweddol rydym wedi’u cael yn ystod 2023/24.

Cliciwch yma i weld y ffeithlun yn Gymraeg.