Briefing

Y celfyddydau ar gyfer iechyd a lles

Mae’r briff hwn yn rhoi trosolwg o’r ffyrdd y mae GIG Cymru yn gwireddu’r cyfle hwn ac yn gwella canlyniadau ar gyfer cleifion.

7 August 2018

Read Y-Celfyddau-ar-gyfer-Iechyd-a-Lles.pdf External link icon

Gall ymgysylltu â’r celfyddydau wneud cyfraniad pwerus tuag at iechyd a lles person.

Mae’r briff hwn yn rhoi trosolwg o’r ffyrdd y mae GIG Cymru yn gwireddu’r cyfle hwn ac yn gwella canlyniadau ar gyfer cleifion.