Guidance

Gofalu Gyda’n Gilydd

Bwriad Gofalu Gyda’n Gilydd yw darparu fframwaith deinamig a hyblyg i GIG Cymru a fydd yn esblygu dros amser.

5 February 2018

Read Together We Care Welsh External link icon

Bwriad Gofalu Gyda’n Gilydd yw darparu fframwaith deinamig a hyblyg i GIG Cymru a fydd yn esblygu dros amser.

Mae’n amlinellu nifer o egwyddorion a’r uchelgais i ddatblygu’r gweithlu meddygol yng Nghymru sy’n cwmpasu holl elfennau gyrfa meddyg, o fyfyriwr israddedig i ymgynghorydd, meddyg teulu, eddygon arbenigol, arbenigwyr cyswllt a swyddi ymchwilio/addysg feddygol.