Wales

Together We Care

together we care english

Gofalu gyda’n Gilydd: Fframwaith ar gyfer datblygu'r gweithlu meddygol yng Nghymru

Gofalu gyda’n Gilydd yw'r fframwaith ar gyfer datblygu'r gweithlu meddygol yng Nghymru. Mae'r fframwaith unigryw hwn yn dangos ein hymrwymiad i feddygon GIG Cymru yn nawr ac yn y dyfodol.

Fe'i datblygwyd trwy gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd gyda phartïon â diddordeb yn y maes gan gynnwys meddygon ar bob lefel a chamau amrywiol eu gyrfaoedd ynghyd â chynrychiolwyr o sefydliadau GIG Cymru, Deoniaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, prifysgolion a'r BMA ac ati.

Mae'r cyflwyniad ynghlwm yn rhoi trosolwg cyflym o fframwaith Gofalu Gyda’n Gilydd - beth mae'n ei olygu i feddygon, wrth hyfforddi a gweithio i GIG Cymru, a'r hyn y mae'n ei olygu i sefydliadau fel y gallant gefnogi datblygiad ein meddygon.

Gofalu Gyda’n GilyddTogether We Care: A framework for the development of the medical workforce in Wales

Together We Care is the framework for the development of the medical workforce in Wales. This unique framework demonstrates our commitment to the current and future doctors of NHS Wales.

It was developed through a series of engagement events that took place with interested parties including doctors at all levels and stages of their careers along with representatives from NHS Wales organisations, including the Wales Deanery, Welsh Government, universities and the BMA.

This presentation provides a quick overview of Together We Care – what it means for doctors, both in training and working for NHS Wales, and what it means for organisations so that they can support the development of our doctors.

Together We Care

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources¬†
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In