Consultations

lever arch folder

We co-ordinate and develop responses to a wide and varied range of consultations and engagement exercises on behalf of the W&OD community.

Live consultations that we are currently preparing a response to are as follows;

The Public Service Workforce

Supporting our public service workforce through collective leadership and legislation

Previous consultations that we have provided responses to are included in the table below;

 Date Response  Open / Closed 
October 2009

Inquiry into discrimination against people living HIV in healthcare settings and in other settings by healthcare professionals

Closed
May 2010

GMC Revalidation Response

Closed
September 2010

The Limits of non EU Economic Migration

Closed
December 2010
Equality Act

Closed
July 2012

Working Together for Wales: Public Service Workforce (Green Paper)

Closed
January 2013

Future Reserves 2020: Delivering the Nation’s Security Together

Closed
March 2013
Nursing and midwifery professionalism in Wales

Closed
May 2013

Healthcare and Associated Professions (Indemnity Arrangements)

Closed
October 2013
A Framework for Delivering Integrated Health and Social Care – For Older People with Complex Needs

Closed
December 2013

The Public Service Workforce

Closed
 


Ymgynghoriadau

Rydym yn cydlynu ac yn datblygu ymatebion i ystod eang ac amrywiol o ymgynghoriadau ac ymarferion ymgysylltu ar ran cymuned y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, yn cynnwys:-

 

 Dyddiad  Ateb  Agor / Ar gau
Hydref 2009

Ymchwiliad i wahaniaethu yn erbyn pobl sy’n byw gyda HIV mewn lleoliadau gofal iechyd acmewn lleoliadau eraill gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol

Ar gau
Mai 2010

Ymateb y Cyngor Meddygol Cyffredinol i Ailddilysu

Ar gau
Medi 2010

Cyfyngiadau Mewnfudo Economaiddnad yw’n rhan o’r UE

Ar gau
Rhagfyr 2010 Deddf Cydraddoldeb Ar gau
Gorffenaf 2012

Gweithio Gyda’n Gilydd dros Gymru: Gweithlu’r Gwasanaethau Cyhoeddus (Papur Gwyrdd)

Ar gau
Ionawr 2013

Cronfeydd y Dyfodol 2020: Sicrhau Diogelwch y Genedl Gyda’n Gilydd

Ar gau
Mawrth 2013

Proffesiynoldeb nyrsio a bydwreigiaeth yng Nghymru

Ar gau
Mai 2013

Gorchymyn Gofal Iechyd a Phroffesiynau Cysylltiedig (Trefniadau Indemniad)

Ar gau
Hydref 2013

Fframwaith ar gyfer Darparu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig - I Bobl Hyn ag Anghenion Cymhleth

Ar gau
Rhagfyr 2013 Y Gweithlu Gwasanaethau Cyhoeddus Ar gau 

 

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources 
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In