Biographies

Women in a meeting

Richard Tompkins, Director

Richard is a fellow of the Chartered Institute of Personnel and Development and has spent over 30 years working in personnel / human resources management and also holds an MA in strategic human resources management. 
 
Richard originally joined the Health Service in 1985 and worked in Crewe and Warrington before moving to North Wales in 1990. He held a number of personnel / HR roles in the former Clwyd Health Authority before being appointed as Director of Personnel to the Clwydian Community Care NHS Trust at its inception in 1993.

He was appointed as Director of Human Resources & Organisational Development for the North East Wales NHS Trust in 1999, a post he held until the commencement of the NHS reforms in Wales in 2008 and then took on the role of Assistant Director of Workforce and OD at the Betsi Cadwaladr University Health Board where his portfolio included workforce modernisation, information and governance before being appointed Director of the Welsh NHS Employers Unit.

Richard has two grown up daughters.

Andrew Davies, Policy and Development Manager  

Andrew has 25 years of experience working at a senior level in health related fields within the NHS, private sector and voluntary sector in both England and Wales.

Prior to his appointment as Policy and Development Manager his previous NHS experience included senior management roles in corporate governance, project management and service modernisation.

Andrew has also been General Manager for PrimeCare Wales, a commercial out of hours primary care provider, and was an Operations Director at Diabetes UK where he lead on the successful change in corporate identity and culture.
 

Richard Tompkins, Cyfarwyddwr

Mae Richard yn gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ac mae wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio ym maes rheoli personél / adnoddau dynol ac mae ganddo hefyd radd ymchwil mewn rheoli adnoddau dynol strategol. 

Ymunodd Richard â’r Gwasanaeth Iechyd yn 1985 gan weithio yn Crewe a Warrington cyn symud i Ogledd Cymru yn 1990. Cafodd nifer o swyddi ym maes personél / adnoddau dynol yn hen Awdurdod Iechyd Clwyd cyn cael ei benodi’n Gyfarwyddwr Personél yn Ymddiriedolaeth GIG Gofal Cymuned Clwydian pan gafodd ei sefydlu yn 1993. 

Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru yn 1999, ac arhosodd yn y swydd hyd nes i’r gwaith o ddiwygio’r GIG yng Nghymru ddechrau yn 2008. Yn dilyn hynny cafodd rôl Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, lle yr oedd ei bortffolio yn cynnwys moderneiddio’r gweithlu, gwybodaeth a llywodraethu cyn iddo gael ei benodi’n Gyfarwyddwr Uned Cyflogwyr GIG Cymru.

Mae gan Richard ddwy ferch yn eu harddegau ac mae’n llywodraethwr ysgol ac yn aelod o Bwyllgor Myfyrwyr a Chwricwlwm yr ysgol.

Andrew Davies 

Mae gan Andrew 25 mlynedd o brofiad o weithio ar lefel uwch mewn meysydd yn ymwneud ag iechyd o fewn y GIG, y sector preifat a’r sector gwirfoddol yng Nghymru a Lloegr.

Cyn iddo gael ei benodi yn Rheolwr Polisi a Datblygu, roedd ei brofiad blaenorol o’r GIG yn cynnwys rolau uwch reoli mewn llywodraethu corfforaethol, rheoli prosiectau a moderneiddio gwasanaethau.

Bu Andrew hefyd yn Rheolwr Cyffredinol PrimeCare Cymru, darparwr gofal sylfaenol masnachol y tu allan i oriau, ac roedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yn Diabetes UK lle yr arweiniodd y newid llwyddiannus mewn hunaniaeth gorfforaethol a diwylliant.

Why Register?

Great reasons to register with NHS Confederation

 • Access exclusive resources¬†
  Access member-only resources and tailor member benefits and services
 • Personalise your website
  Select topics of interest for recommended content
 • Comment and recommend
  Rate and share content with colleagues
 • Never miss a thing
  Register now to keep your finger on the pulse of the NHS Confederation

Log In