Guidance

GIG Cymru Trefniadau Absenoldeb Salwch COVID-19 O 1 Gorffennaf 2022

Cafodd trefniadau penodol eu rhoi ar waith ym mis Mawrth 2020, mewn ymateb i'r
sefyllfa absenoldeb salwch eithriadol a oedd yn bodoli wrth i'r achosi

1 July 2022

Read COVID sickness absence External link icon